English

 

 

 
 
 
 
[ 產品特性]
• 高解析度的多媒體介面
• 3層防護以阻擋電磁波與雜訊干擾
• 24K鍍金插頭, 完美的訊號傳輸
• 專業的影像輸出與優良的音質
 
[ 產品規格]
  HDMI 1.4
UL style 20276

絞距:

線徑:

#30AWG #28AWG #26AWG #24AWG
6.3 7.8 8.0mm 11.3mm
用途: DVD Player, Blue-Ray Player, Computer, HDTV, Monitor…etc
成型: 依客戶需求
 

 

昌榮電線電纜股份有限公司
桃園市楊梅區楊湖路二段851號
Tel: 03-4721533   Fax: 03-4721379    Email:
chenrol@chenrol.com.tw